UKiSz

FHU UKiSz Urszula Pasieka Broczkowska powstała w 1991r.

Obecnie firma zajmuje się prowadzeniem biura księgowego, szkoleniami z zakresu opieki nad osobami starszymi i dziećmi oraz wynajmowaniem adresu pod działalność gospodarczą